Produkty

MOB-BARS (Mobilní Bariéry) je modulární ochranný systém se zvýšenou schopností absorbovat a disipovat energii od účinků střel, střepin a výbuchů. Jeho hlavním rysem je velmi rychlé nasazení v místě použití s pouze ruční manipulací, kde není zapotřebí žádná strojní technika. MOB-BARS lze použít při usměrňování davu, u kontrolních bodů, zátarasů, zajištění nebezpečných oblastí s hořlavými kapalinami, výbušninami nebo se zásobníky plynu, dočasných oplocení a dočasných skládkách výbušného materiálu. MOB-BARS lze uspořádat do různých tvarů jako je MB-Zeď, MB-Tetragon, MB-Hexagon nebo MB-Věž.
MB-Tetragon
MB-Hexagon
MB-Věž
Mobilní ochranné bariéry MOB-BARS se vyznačují velmi vysokou odolností vůči penetraci, prolomení a překlopení. Veškeré prvky MOB-BARS jsou přenosné a umožňují sestavení bariér v jakémkoliv místě bez použití těžké techniky a rozsáhlých terénních úprav. Všechny výrobky MOB-BARS mají podle EN 1522 balistickou klasifikaci FB4 (.44 Rem. Magnum).

Výzkum a vývoj

Společnost MOB-BARS se nepřetržitě zabývá vývojem a zkoušením výrobků s balistickou klasifikací FB7 podle EN 1522 (7,62×51 AP). Tento typ mobilní bariéry je také možné postavit ručně, bez pomoci těžké techniky. Tento produkt je využitelný ve vojenské oblasti například k vytyčení obvodových hranic areálů nebo jednotlivých objektů.

Společnost

MOB-BARS je společnost zabývající se vývojem, výrobou a prodejem mobilních ochranných bariér na bázi pokročilých cementových kompozitů. Mobilní ochranné bariéry jsou vyvíjeny ve spolupráci s ČVUT v Praze, což zaručuje využití nejnovějších světových trendů a technologií během vývoje a následně i ve výrobě.

Kontakty

Napište nám