Jsme společnost zabývající se vývojem, výrobou a prodejem mobilních ochranných certifikovaných bariér na bázi cementových kompozitů.

Mobilní ochranné bariéry jsou vyvíjeny ve spolupráci s ČVUT v Praze a Policií ČR, což zaručuje využití nejnovějších světových bezpečnostních trendů a technologií během vývoje a následně i ve výrobě.

Co nabízíme

Systém mobilních ochranných bariér

Systém mobilních ochranných bariér reaguje na nové bezpečnostní nástrahy 21. století a přináší opatření k jejich minimalizaci.

MOB-Bars je systém založený na velké mobilitě a univerzálnosti celého řešení, které je dosaženo spojováním základních prvků dle potřeb dané situace.

Slouží především jako:
 • Ochrana objektů, budov a strategické infrastruktury
 • Speciální kontrolní body či opevněná stanoviště
 • Mobilní městské bariéry a zátarasy (usměrňování davu)
 • Ochrana hudebních a sportovních akcí
 • Bezpečnostní koridory na střelnicích, trénovací centra
Výhody mobilních ochranných bariér na bázi cementového kompozitu jsou následovné:
 • Výrazně nižší náklady oproti stávajícím obdobným materiálům (Hardox, keramika)
 • Velmi rychlé sestavení v místě zásahu bez nutnosti těžké techniky
 • Hmotnost základního dílce do 55 kg
 • Rozměr základního dílce 1,5 × 0,4 m
 • Třída balistické odolnosti FB 4 až FB 7 dle EN 1522
 • Zvýšená odolnost vůči střepinám, šrapnelům a výbuchu
 • Možné zbarvení dle potřeby

Materiálová řešení

Se zvýšenou odolností vůči extrémním zatížením

Nabízíme materiálové řešené pro konstrukce s požadavky na zvýšenou odolnost vůči extrémním zatížením, jako jsou výbuch, střelba nebo náraz. Materiálové řešení spočívá v aplikaci vysokohodnotného cementového kompozitu, který lze odlévat do jakéhokoliv tvaru a dodávat formou prefabrikátů nebo odléváním do bednění v místě stavby.

Poradenské služby

Úprava konstrukcí a staveb – zlepšení odolnosti vůči extrémním zatížením

Od počátku založení naší firmy spolupracujeme s Policií ČR a s Armádou ČR. Naši odborníci nabízí poradenské služby při hledání konstrukčních řešení staveb či ochranných prvků v místech, kde je požadována zvýšená ochrana majetku nebo života, případně zvýšená odolnost vůči poškození konstrukce extrémním zatížením. Zároveň nabízíme pomoc při analýze bezpečnostních rizik a jejich řešení spojených s pořádáním např. sportovních nebo kulturních akcí.

Produkty

Výzkum a vývoj

Společnost MOB-BARS se v oblasti výzkumu nepřetržitě zabývá vývojem nových výrobků s vyšší balistickou odolností a odolností vůči výbuchu. Rovněž se v poslední době zaměřuje na mobilní řešení v oblasti zastavování vozidel. V oblasti vývoje spolupracujeme s ČVUT v Praze, se státními podniky VOP s.p. a VTÚ s.p., a se společností VEBA a.s.

MOB-Bars se rovněž zabývá zvyšováním odolností stávajících konstrukcí, jakožto i vývojem nových konstrukcí odolných např. vůči průstřelu, výbuchu či nárazu vozidla.

Partneři

Kontaktujte nás

MOB-Bars s.r.o.
Stoupající 797/18, 190 00 Praha 9
IČO 05329132

info@mob-bars.com
+420 604 746 845
Datová schránka: cvuz5cz