Balistická stěna

Vysoce odolná bariéra

Vysoce odolná balistická stěna je primárně určená pro dodatečná ochranná opatření stávajících i nově budovaných konstrukcí, kde dochází k manipulaci a ostré střelbě z ručních palných zbraní. Jedná se o fyzické posílení konstrukce proti průstřelu a výbuchu.

Balistická stěna dále nabízí možnost vytyčení a rozdělení balisticky odolného prostoru. Vysoce odolná bariéra nalezne uplatnění i jako dodatečná ochrana pro pohlcení výbuchu v technologických provozech a pohlcení fragmentů generovaných výbuchem.

  • Rozměr základního dílce je 1,2 × 1,2 m, hmotnost do 250 kg
  • Třída balistické odolnosti vysoce odolné balistické stěny je FB 4 až FB 7 dle EN 1522/1523.
  • Zvýšená odolnost vůči střepinám, šrapnelům a výbuchu