STL panely

Vysokopevnostní balistické panely

Jedná se o prefabrikovaný kompozitní prvek, který je vyroben z vysokohodnotného vlákny vyztuženého cementového kompozitu.

Vyznačuje se velmi vysokou balistickou odezvou, pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám a chemikáliím.

Systém balistických panelů STL je založený na velké odolnosti a univerzálnosti celého řešení, které je dosaženo spojováním základních prvků.

STL Panely slouží jako

  • Ochrana objektů, budov a strategické infrastruktury
  • Dodatečné zvýšení balistické odolnosti stávajících objektů
  • Bezpečnostní koridory na střelnicích a pro trénovací centra

Výhody STL Panelů

  • Výrazně nižší náklady oproti obdobně výkonným materiálům.
  • Třída balistické odolnosti STANAG Level 1 – Level 3
  • Spojováním jednotlivých panelů skrze zámky lze vytvořit balisticky odolné stěny, tréninkové haly, odolné sklady a dodatečné výztužné dílce.
  • Velmi rychlé sestavení v místě zásahu za pomoci běžné montážní techniky
STL panely
STL panely