Měření balistické odolnosti ochranných systémů

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023603

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Inovační vouchery – VI. výzva

Název projektu: Měření balistické odolnosti ochranných systémů

Cíl projektu: Cílem projektu je zanalyzovat, změřit a testovat odolnost tří výrobků se zvýšenou odolností vůči extrémnímu zatížení, konkrétně se zvýšenou balistickou odolností. Získání certifikátů a splnění všech požadovaných parametrů a předpisů je zásadní pro zavedení do praxe a uplatnění u bezpečnostních složek ČR a pro ochranu prvků kritické infrastruktury.

Stručný popis operace: V rámci voucheru budou ve spolupráci s výzkumnou organizací analyzovány, měřeny a testovány tři kompozitní produkty se zvýšenou odolností vůči extrémním zatížením. Tyto systémy společnosti MOB-Bars jsou svojí povahou a parametry vysoce inovativní a poskytují značnou odolnost vůči extrémním zatížením pro bezpečnostní složky v ČR i v zahraničí. Samotné testování a certifikace odolností produktů bude probíhat dle definovaných a běžně používaných norem.

Projekt EU

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.