Mobilní 3D tisková soustava pro výrobu mobiliáře a funkčních doplňků v intravilánu

Číslo projektu: DOT/53/03/001947/2022

Číslo a název výzvy: Asistenční vouchery hlavního města Prahy

Název projektu: Mobilní 3D tisková soustava pro výrobu mobiliáře a funkčních doplňků
v intravilánu

Cíl projektu: Projekt řeší stávající a všudypřítomný nedostatek lidských zdrojů, a to pomocí automatizace výroby městského mobiliáře. Zároveň řeší i problémy s nepřesnostmi, které do výroby vkládá lidský faktor, čímž dochází k úsporám materiálu a času.

Stručný popis operace: Cílem projektu je nová 3D technologie výroby některých prvků městského mobiliáře a s tím souvisejcí i nové architektonické a designové možnosti. Tato technologie bude nejprve uplatněna na uzemí Hlavního města Prahy následně bude cílem tuto technologii rozšířit i do ostatních měst ČR a samozřejmě i v zahraničí.

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a za podpory ESIF (ERDF) – OP VVV
od 01/2022 do 05/2022 s finanční podporou 156 600 Kč

MSMT
PII
Projekt EU