Mobilní bezpečnostní zábrany proti vjezdu vozidla sloužící ke zvýšení ochrany společnosti a obyvatel vhodné pro městské prostředí

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025143

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy:  Aplikace – Výzva VIII

Název projektu: Mobilní bezpečnostní zábrany proti vjezdu vozidla sloužící ke zvýšení ochrany společnosti a obyvatel vhodné pro městské prostředí

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vyvinutí a vytvoření mobilní bariéry proti útoku osobním a nákladním vozidlem, která bude vhodná pro rychlé nasazení především ve městech nebo zastavěných územích a umožní v případě krizové situace doplnit stávající pevně zakotvené bariéry.

Stručný popis operace: Návrh projektu je zaměřen na vývoj systému mobilních a esteticky přijatelných prvků kompozitních bariér pro oddělení prostoru komunikace pro vozidla a prostoru, kde se pohybují lidé. Vyvíjené bezpečností prvky dále reflektují přirozenou společenskou potřebu po zabezpečení pohybu osob vůči pohybujícímu se vozidlu.

Projekt EU

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.